Tilbudsskjema

Dette er uforpliktende og ikke en bestilling. Før en bestilling vil vi gå igjennom Deres ønsker og evt. forandringer. Vi kommer gjerne med forslag samt gir et fullstendig oppsett. Slik sikrer vi at gravminnet blir som ønsket. Utfylling av tilbudsskjemaet sikrer at natursteinen Dere ønsker informasjon på holdes av og ikke blir solgt.