Skrifttyper

Her kan dere se våre skrifttyper. Å velge «riktig» skrifttype er for mange viktig med tanke på det som skal bli en minnestein.

Vi viser gjerne navneoppsettet i forskjellige skrifttyper om ønskelig.

Oppsettet kan også oversendes pr. mail.