Referanser natursteiner

Her viser vi noen bilder av tidligere natursteiner som vi har laget. Med minimal bearbeiding av flatene så har hver naturstein sin egen form og utseende. 

Bruk av navnetrekk og egne skisser som kanskje kan assosieres med den avdøde kan gi et veldig fint gravminne.