Kart2013
Slik finner du frem til Torgard Monument:

Ved E6 midt i mellom Esso Åsen og Coop Prix i Åsen sentrum står det skiltet avkjørsel «Hammervatnet» og «Gravmonumenter».

Følg så vegen ca. 400m, deretter skiltet «Torgard Monument». Kjør så på baksiden av fjøset, der vil du finne inngang til produksjon og utstilling.